Programma

Programma

Catherine de Koning & Aimée Reintjens – Zomer 2

New Earth Empowerment Sisterhood Cirkel

New Earth Empowerment is een weg van Zelf- en Godsrealisatie.

Zelf realisatie is het proces van het transparant worden van de persoonlijkheid. Dit gaat om het schonen, laden en centreren van het energieveld zodat men volledig van haar gaves/ talenten/vaardigheden/grootsheid kan genieten, het leven ont-moetend in rijkere en gebalanceerdere wijze.

Godsrealisatie is het proces van de persoonlijkheid die één wordt met de goddelijke kern essentie. Dit gaat over thuiskomen in wie men is en waarom men hier op aarde is. Waar men werkt met en voor Moeder aarde en de bron. De persoonlijke wil is afgestemd op de goddelijke wil. Hoe meer de persoonlijkheid transparant wordt hoe meer ruimte er is van binnen om te Leven in Goddelijke eenheid.

Jij bent van harte welkom om in Sisterhood de verschillende golven van De Vrouwe van Overvloed te ervaren, belichamen en te uiten:

Opening: We openen de cirkel met de windrichtingen en werken met ons individuele energieveld. Dit schonen, laden, centreren en verbinden we tot 1 groot groepsveld. Wat wil je creëren?

Proces: We starten met een deelronde. We nemen waar (voelen, zien, horen,weten, ruiken, proeven) wat er fysiek,emotioneel, mentaal, spiritueel Hier Nu in ons Leeft. Dit delen we met elkaar met ondersteuning van een talkingstick. Hierna kijken we waar de behoefte ligt in het uiten van hetgeen er Nu in de groep leeft om verder te gaan in creatieve expressie via klank,dans, visual art, etc..

Afsluiting: Na een intens Samen Zijn keren we weer even terug naar ons Individueel Zijn. Wederom schonen, laden en centreren we onze energievelden. Vervolgens zal eenieder de geschoonde, geladen en gecentreerde energie van hun krachtsymbolen toe eigenen. Hierna ronden we de cirkel af.

Contact Catherine: www.eternalsymbols.come-mail

Contact Aimée: www.newearthempowerment.com  & e-mail

webdesign: Hanneke de Graaf