Nieuws

Foto’s Lorelei 2021

Maandag 23 augustus gemaakt door Ageeth Hummeling

Dinsdag 24 augustus gemaakt door Ageeth Hummeling

Woensdag 25 augustus gemaakt door Ageeth Hummeling

Donderdag 26 augustus gemaakt door Ageeth Hummeling

Vrijdag 27 augustus gemaakt door Madelinde Taken

Zaterdag 28 augustus gemaakt door Madelinde Taken

Zondag 29 augustus gemaakt door Madelinde Taken

En dan nog één keer omdat het zo fijn is!

Dank de Hemel, dank de Aarde!   met heel veel dank aan Erica Nap.

Hoe we dit jaar omgaan met tickets & annuleren

 • We zetten de intentie op 2x een ‘normaal’ Lorelei voor 500 vrouwen. Voor nu starten we met het aanbieden van 200 plekken per festival, gebaseerd op het maximum van 250 (inclusief medewerksters) van vorig jaar. Zodra met meer zekerheid te zeggen is of 500 eind augustus mogelijk is stellen we extra tickets ter beschikking. Wil je verzekerd zijn van een plek, dan adviseren we je om de komende paar weken je kaartje al te bestellen.
 • Als Lorelei vanwege Covid-maatregelen niet door kan gaan, wordt je geld 100% teruggestort
 • Als er entreetesten of andere Covid-maatregelen noodzakelijk blijken te zijn om Lorelei te laten plaatsvinden en jij staat daar niet achter (Of we in jouw ogen te weinig of juist teveel maatregelen treffen maakt daarbij niet uit), dan kun je je ticket teruggeven en ontvang je 100% je geld retour
 • Zodra in augustus helder is wat er kan onder welke voorwaarden sturen we een mailing uit aan iedereen die een ticket heeft gekocht en kun je op dat moment besluiten of je komt of niet. Mochten er daarna nog plekken vrij zijn, dan komen die weer in de ticketshop beschikbaar.

Thema van 2021: AQUARIUS

We staan op de drempel van een nieuw tijdperk, dat in de astrologie aangeduid wordt met het Aquariustijdperk. We willen je uitnodigen om op Lorelei te onderzoeken wat het Aquariustijdperk voor jou, voor ons betekent.

De zon draait in twaalf maanden om de aarde en doorloopt daarmee alle tekenen van de dierenriem. De aardas zelf draait ook maar in een veel lager tempo en in de andere richting. Hiermee verschuiven heel langzaam, namelijk in 2160 jaar, de seizoenen op aarde. Het begin van zo’n draaiing wordt het lentepunt genoemd. Daar ontleent het tijdperk zijn naam aan.

Wellicht is het je al opgevallen dat de natuur de afgelopen jaren hier al op reageert en dat de bloemen, struiken en bomen eerder ontluiken dan eerst.

Het begin van onze jaartelling was het begin van het Vissentijdperk. Tevens het begin van het christendom, waar de ichtus (het vissymbool) een belangrijke betekenis heeft. Op dit moment maken we de overgang van het Vissen- naar het Watermantijdperk, ofwel Aquariustijdperk. Ieder tijdperk kent zijn eigen energie die kenmerkend is voor het bijbehorende sterrenbeeld. Deze verandering is op dit moment voelbaar zijn in onze maatschappij. Oude structuren die niet meer werken, en nieuwe die zich nog niet helemaal laten zien. Het gevolg is chaos en polariteit. Voor de één een laatste vasthouden van wat was, voor de ander het ongeduld om in het nieuwe te stappen. Het Vissentijdperk kenmerkte zich door het patriarchaat en rigide structuren, terwijl het Aquariustijdperk kenmerken van vrijheid en humaniteit zal hebben, en ook non-conformiteit en waarachtigheid.

Deze veranderingen hebben ook invloed op hoe we naar man/vrouw rollen kijken. We zijn op weg naar gelijkwaardigheid van het mannelijke en vrouwelijke in ons en tussen ons. Als we naar de jongere generaties kijken, zie je dat ze het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk minder maken en er steeds meer gesproken wordt over gender neutraliteit.  Zelf heb ik nog baat bij het evenwicht in mij tussen het vrouwelijke, het toelaten van mijn gevoeligheid en van daadwerkelijk luisteren naar mijn intuïtie, en het mannelijke, helderheid en directheid. Vooral dat laatste maakt dat ik het meer kwetsbare deel kan dragen. Tijdens Lorelei nodigen we je uit om  voor jou op onderzoek te gaan wat de energie voor jou betekent, zowel in jezelf als in de wereld om je heen.

Waterman gaat over vrijheid, waarheid, verlichting en het eren van het individu. Jouw eigen uniekheid eren dus. Tegelijkertijd is het een heel sociaal teken. Het draait daarom ook om het eren van de samenleving, de gemeenschap en de groepen waartoe we behoren.

Een gemeenschap, waarin we ieder onze plek in nemen, als een Flower of Life, waar we elkaar eren om de verschillen en ontmoeten in de overeenkomsten. Om liefde te geven en te ontvangen, verbinding te voelen met onszelf, de ander en de wereld. Om gezamenlijk het nieuwe tijdperk te omarmen, een tijdperk van liefde, eenheid en empowerment. Wees welkom.

De Foto’s van Lorelei 2020

De foto’s van Lorelei 1 2020 gemaakt door Ageeth Hummeling

De foto’s van Lorelei 2 2020 gemaakt door Monique Braaksma

Voor in je agenda de data voor 2021

24 -26 augustus 2021 Lorelei 1

27 – 29 augustus 2021 Lorelei 2

Lorelei 2020 gaat door !

Update 26 juli 2020

Lieve vrouw,

Er ligt een bijzondere periode achter ons en…. een bijzondere vóór ons! Sinds we weten dat evenementen tot 250 personen weer mogen zijn we in vliegende vaart bezig geweest met het in elkaar zetten van een Lorelei anno 2020. Wat klopt er dit jaar, nu we allemaal 10 weken teruggeworpen zijn op onszelf en onze meest intieme thuis setting? Wat mag er wel, en waar hebben we rekening te houden met overheidsregels? We denken dat we er goed in slagen om een Lorelei van helemaal NU neer te zetten. Hieronder meer over de 1,5 meter regel en wat tipjes van de sluier mbt programma en opzet.

Over de 1,5 meter maatregel

Lorelei kan alleen doorgaan als we de 1,5 meter maatregel respecteren. Daar kunnen we van alles van vinden EN het is een perfecte gelegenheid om acceptatie te oefenen van wat er IS in plaats van wat we zouden willen dat er is. We kunnen rebelleren, boos worden, verdrietig zijn, en/of we kunnen de focus leggen op wat er wel kan: Elkaar ontmoeten, het vrouw zijn vieren, rusten in de bedding van vrouwen energie en zoals altijd prachtige dieper verbindingen aan gaan op zielsniveau.

Je kunt zelfs een stapje verder gaan: Hoe kun je van deze 1,5 meter maatregel een kado maken? Het biedt een prachtige manier om jezelf bewust te worden van jouw verlangens naar nabijheid en uit welke bron die komen. Is er een gemis wat opgevuld moet worden? Hoe oprecht is mijn knuffel eigenlijk? Kom ik iets halen? Heb ik het gevoel dat ik automatisch op de ander moet reageren door een knuffel te geven? Hoe voelt het als we op 1,5 meter oogcontact maken? Dat kan even intiem of zelfs intiemer en spannender voelen dan wegduiken in een knuffel. Hoe sterk werkt het instinct tot aanraking als je liefde voelt stromen? Misschien lucht het op als je niet voortdurend voelt dat je ‘moet’ knuffelen? Allemaal kansen tot zelfinzicht. Een gratis workshop erbij op Lorelei 😊

Wat blijft ‘typisch Lorelei’ en wat verandert er? Hieronder een paar tipjes van de sluier

 • Er is, net als anders, een kleurrijke markt en een verwen/healing veld waar prachtige vrouwen voor je klaarstaan om je een heerlijke behandeling te geven. Bij verwen/healing zal gewerkt worden volgens de RIVM richtlijnen, met o.a. triage vooraf. Neem je eigen handdoeken mee als nodig, zodat de medewerkster hier niet voor hoeft te zorgen.
 • We zullen dit festival met ‘veldtribes’ werken. Dat betekent dat er op ieder veld aan de randen wordt gekampeerd (in een mix van vrijwilligsters, deelneemsters en medewerksters) en in het midden staat een grote tent als ontmoetingsplek. Dit lijkt ons fijn om weer te wennen aan met veel meer mensen samen zijn dan afgelopen maanden het geval is geweest. De tribes zijn bedoeld om een kleinere, vertrouwde thuisbedding te bieden van ongeveer 40 vrouwen, van waaruit je ‘uitzwermt’ in het grote geheel van markt, workshops, verwen/healing, Mysterieveld en avondprogramma.
 • We hebben dit jaar gekozen voor een openings- en sluitingsceremonie in kleinere setting op jouw kampeerveld, in plaats van een centrale openings- en sluitingsceremonie op het Mysterieveld. Dit omdat het voor veel vrouwen de eerste keer zal zijn om weer in zo’n grote groep te zijn, wat echt wennen is, bleek uit eigen ervaring bij een kampeergathering. Deze openingsceremonie/ eerste workshop gaat over ontmoeten, verbinden, samenkomen, elkaar zien, jezelf zien. Als kernteam en hoedsterscirkel zullen we zorgdragen voor een voortdurend brandend festivalvuur op het Mysterieveld.
 • Elke dag open je na het ontbijt met je eigen tribe in een korte bijeenkomst. Hierbij staat een mythisch wezen centraal, met wiens energie je dan kennismaakt. De openingsdag is dat de energie van de Heks. Zij die de aarde eert, de plek eert, de natuur om haar heen eert en zich uitspreekt. Naar zichzelf en naar elkaar.
 • Dag 2 krijgt de energie van de Draak mee. Draak nodigt je uit je innerlijke schaduw te transformeren en je vuur te leven.
 • Dag 3 krijgt de energie van de Meermin mee. Zij die diep duikt en haar parel opduikt.
 • In de middag van dag 2 en 3 is er een workshopronde van 2 uur, ofwel in een grote tent voor maximaal 30 vrouwen, of wel in een kleine pagode voor maximaal 8 deelneemsters. Tijdens de lunch die eraan voorafgaat kun je je hiervoor inschrijven. In deze tijd voelt het meer dan ooit tevoren essentieel om in het NU te voelen wat voor jou de bedoeling is en daar dan ook direct gevolg aan te kunnen geven.

Roept dit alles een JA, ik wil! op, dan ben je van harte welkom.

Wij hebben er veel zin in om er samen een prachtig 14e Lorelei van te maken ❤

Flower of Life in praktijk

4 juni 2020

Na een periode van leegte zijn we op dit moment achter de schermen op een andere manier in voorbereiding van Lorelei. Het kernteam en hoedsters komen regelmatig via Zoom bij elkaar en volgende week gaan we elkaar voor het eerst life ontmoeten op de hei.

Bij de aankondiging van het thema De Flower of Life schreven we het volgende:
We nodigen je uit om kennis te maken met de kracht van het symbool. Om te onderzoeken wat het voor jou betekent verbonden te zijn met je essentie, om jouw plek in te nemen in het grote geheel, waarin je zowel dienend kan zijn, als gesteund kan worden door de andere vrouwen die hun plek innemen. Zo worden we als het ware één organisme verbonden met alles wat hier op aarde aanwezig is. Waarin geven en nemen in balans is zodat iedereen en alles om ons heen tot bloei kan komen.

Volgende week zullen we met hoedsters en kernteam gebruik maken van de energie van de Flower of Life om onze plek in te nemen ter voorbereiding op Lorelei in de vorm van een opstelling.

Hoe we Lorelei 2020 vorm geven is nog onduidelijk. Zowel energetisch als praktisch (steeds veranderende regelgeving en ingangs data) is er veel in verandering, waarbij eind augustus nog heel ver weg lijkt.
De uitnodiging aan jou is om in overgave te zijn door nog niet in actie te gaan, maar liefdevol aanwezig te zijn met wat er is en te voelen welke nieuwetijds energie er doorkomt.

Voor iedereen die een kaartje heeft gekocht willen we vragen deze voor nu te behouden en de stand van zaken per 1 juli af te wachten. Mocht dat financieel niet lukken laat het ons dan weten.

Vol vertrouwen wensen we jullie een fijn begin van de zomer toe. Rond 1 juli laten we je weten wat de nieuwste stand van zaken is. In de tussentijd kun je je laten inspireren door het Lorelei Vrouwen Web, waar medewerkers hun activiteiten posten.

het Niet Weten toelaten

23 april 2020

We zijn met het kernteam bij elkaar gekomen om te delen over de besluiten uit de persconferentie van deze week. Hoewel het regeringsbesluit is dat (grote) evenementen tot 1 september niet mogelijk zijn, voelen wij na innerlijk afstemmen dat wachten nu de beste optie is.

De afgelopen periode heeft ons geleerd in het hier en nu te zijn omdat de veranderingen zo groot zijn. Wat vandaag waar lijkt, kan morgen weer anders zijn. Op dit moment ervaren we een leegte. We staan op de drempel van een nieuwe ruimte, maar het lijkt nog geen tijd deze te betreden.

We weten niet waar we volgende week staan, laat staan over 3 maanden. De uitdaging is en blijft wat ons betreft om in het Niet Weten te durven zijn, en elk moment te ervaren zoals het zich aandient.

Hierdoor kunnen en willen we nog geen uitspraak doen, wat de gevolgen hiervan zijn voor Lorelei. Als kernteam komen we regelmatig bij elkaar om de ontwikkelingen te volgen. We houden jullie hiervan op de hoogte. Een volgend ijkpunt wordt 1 juni. Voor nu adviseren we je om geen kaartjes te kopen. Voor wie al wel een kaartje heeft gekocht: We nodigen je uit om samen met ons te rusten in Wachten. In vertrouwen en overgave aan wat er wil gebeuren. Kun je dit om financiële redenen niet, neem dan contact op met Margje ()

Thema 2020

Flower of Life

Cateringpakket in een nieuw jasje

Dit jaar hebben Chantal en Foekje bereid gevonden om het cateringpakket te verzorgen. Ze zullen voor heerlijke kleurrijke maaltijden zorgen, die voor meer dan 90%  bestaan uit biologische ingrediënten. Ze hebben contact gezocht met een lokale zorgboerderij die speciaal voor ons biologische groente zal kweken. Waar we extra blij mee  zijn is dat hun aanbod zal aansluiten bij de spanningsboog gedurende het festival, ter ondersteuning van de transformatie processen  Lees meer

Nieuwe prijzen

Al jaren verblijven we met veel plezier op het prachtige terrrein van de Banken. Vol liefde werkt Staatsbosbeheer het hele jaar aan dit mooie stukje natuur. Tot onze schrik hebben ze ons echter geconfronteerd met een prijsverhoging van 40%!!!  (zowel huur van het terrein als overnachtingskosten per persoon per nacht). Om die reden zijn we genoodzaakt de entreekaartjes  met € 10,- te verhogen. Dit bedrag komt geheel ten goede aan Staatsbosbeheer.

Nagenieten van Lorelei 2019

Met veel plezier laten we de sfeer en kleurrijkheid van Lorelei zijn met de foto’s van de festivals van 2019. Dank je wel lieve Ageeth en Monique voor het prachtig vastleggen van onvergetelijke ervaringen! Bovendien hebben we tijdens de zomer een weer prachtig Lorelei lied mogen zingen met dank aan Erica.

Lente Lorelei 2019,  door Monique Braaksma AngelEye fotografie

Zomer Lorelei 1 2019 door Monique Braaksma AngelEye fotografie

Zomer Lorelei 2 2019 door Ageeth Hummeling

Loreleilied 2019 door Erica Nap

webdesign: Hanneke de Graaf