Thema Lente 2018: The Maiden

The Maiden wordt gesymboliseerd door de wassende maan en de voorjaarszon die langzaam aan kracht wint. Zij is het meisje dat opgroeit, jong, nieuwsgierig en speels, voortdurend bereid om te leren. Zij treedt elke dag en elk moment onbevangen tegemoet, in vertrouwen dat het leven en alle mensen mooi en goed zijn.

Zij is ook de jonge vrouw, die nog vele eerste keren te gaan heeft. Eerste liefde, eerste studie, eerste baan, eerste project, eerste grote reis, eerste afscheid nemen. Al levend en experimenterend groeit haar ervaring. Ze heeft zin in het leven, in het vertrouwen dat alle goeds haar toekomt.

The Maiden handelt vanuit het geloof dat de wereld van haar is, om te veroveren met haar jeugd, schoonheid, kwaliteiten en kennis. Haar onwetendheid is haar kracht waardoor ze alles wat op haar levenspad komt met enthousiasme oppakt.

Zij is vrij, nog ongebonden aan grote projecten of gezin. Het leven in alle potentiële mogelijkheden ligt voor haar open. Zij is de kracht van de lente; fris, nieuw, vol onstuitbare levensdrang die in staat is oude structuren omver te gooien werpen op weg naar het volle zonlicht.

The Maiden kan ons de ogen openen voor avontuur, onze levenslust (weer) aanwakkeren, ons met nieuwe ogen laten kijken naar de wondere wereld waarin we leven. Laten we opnieuw het jonge meisje dat in ons zit ontdekken en samen met haar dansen, zingen en experimenteren.

Wees welkom!

webdesign: Hanneke de Graaf